TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Các Phương thức SIP là gì / Yêu cầu và Phản hồi?

Per stabilire una sessione di chiamata, SIP adopera Metodi o Richieste e relative Risposte.

SIP-Methods

 

 

 

 

 

Yêu cầu SIP:

Có sáu loại yêu cầu / phương thức cơ bản:

INVITE = Thiết lập phiên
ACK = Xác nhận yêu cầu INVITE
BYE = Kết thúc phiên
CANCEL = Hủy bỏ việc thiết lập phiên
REGISTER = Trao đổi thông tin địa điểm người dùng (tên máy, IP)
OPTIONS = Trao đổi các thông tin về khả năng của các điện thoại SIP gọi và nghe trong phiên

Phản hồi SIP:

Các Yêu cầu SIP được trả lời bằng các Phản hồi SIP. Có 6 loại Phản hồi SIP:

1xx = phản hồi thông tin, ví dụ 180, có nghĩa là đang đổ chuông
2xx = phản hồi thành công
3xx = phản hồi chuyển hướng
4xx = yêu cầu bị thất bại
5xx = lỗi máy chủ
6xx = thất bại toàn cục

Lưu ý sự giống với HTTP – cái đẹp của SIP chính là sự trong sáng và đơn giản của nó

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud