Tải PBX Express
PBX, Công nghệ điện toán đám mây của bạn đã sẵn sàng trong vài phút
Chuẩn bị PBX của bạn
Tại chỗ hoặc bằng công nghệ điện toán đám mây - cắt giảm chi phí!
Kiểm soát PBX của bạn
Tự lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây hoặc Virtualize
Cắt giảm Hóa đơn điện thoại của bạn
Sử dụng SIP trunks, WebRTC & Softphones
Giao tiếp được hợp nhất
Presence, Chat, Voicemail, Fax 2 Email
 
Office không bị giới hạn
Thực hiện cuộc gọi từ bất cứ đâu bằng Android, iPhone, Mac & Windows
Hội thảo qua web
Với khách hàng qua WebRTC với 3CX WebMeeting

Tải xuống Hệ thống điện thoại 3CX V15!

Hệ thống điện thoại doanh nghiệp cho bạn. Theo một cách riêng.
Dùng thử 3CX miễn phí trên Windows và Linux hoặc lưu trữ trên Google Cloud
Tải xuống miễn phí hệ thống điện thoại doanh nghiệp có chuẩn mở và bắt đầu sử dụng hệ thống VoIP PBX bảo mật và nhiều tính năng nhất trên thị trường. Phiên bản miễn phí bao gồm một giấy phép 8 cuộc gọi đồng thời, 5 người tham gia hội thảo web miễn phí1 trung kế SIP. Bạn có thể thử dùng 3CX trên Windows, Linux hoặc tải phiên bản được lưu trữ 24 giờ trên Google Cloud.
Chạy tại chỗ trên Windows hoặc Linux
Lưu trữ trên Google Cloud hoặc Linux VPS bất kỳ – NHƯNG VẪN duy trì kiểm soát
Không cần quản trị
Hệ thống PBX bảo mật nhất trên thị trường
Tích hợp Truyền thông hợp nhất câng cao: Hội thảo video, chat trong nội bộ doanh nghiệp
Lưu ý: Vui lòng đảm bảo nhập chính xác mọi thông tin của bạn: Mã giấy phép Hệ thống điện thoại VoIP miễn phí sẽ được gửi đến địa chỉ email này và thông tin của bạn sẽ được xác minh để nhận một năm bảo trì miễn phí.