TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Hệ thống Điện thoại Doanh nghiệp + Dịch vụ lưu trữ.

Dùng thử Hệ thống điện thoại miễn phí của 3CX được lưu trữ trên Google, OVH hoặc tại chỗ

Hãy dùng thử phiên bản miễn phí của hệ thống điện thoại VoIP doanh nghiệp của 3CX với một năm lưu trữ miễn phí trên Google Cloud. Hệ thống điện thoại doanh nghiệp miễn phí của 3CX cho phép bạn tham dự hội thảo web miễn phí và mở rộng không giới hạn. Bạn thậm chí có thể mang theo SIP Trunk riêng – không cần phải thiết lập mới. Sử dụng hệ thống điện thoại doanh nghiệp miễn phí của bạn tại chỗ trên Windows hoặc Linux hoặc trên đám mây.

  • Lưu trữ tại 3CX – một hệ thống điện thoại miễn phí trong một năm

  • HOẶC tự lưu trữ – trên tài khoản đám mây CỦA BẠN

  • Tại chỗ: trên Windows hoặc Linux

  • Không cần quản trị – tự động thực hiện các thao tác quản trị

  • Hệ thống điện thoại an toàn nhất trên thị trường

  • Hội thảo web dựa trên WebRTC

  • Tính linh động: phần mềm khách cho Android, iOS, Windows và Mac

Bạn bắt đầu từ đâu? Điền vào biểu mẫu, sau đó bạn sẽ nhận được email có kèm theo thông tin về mã bản quyền và hướng dẫn triển khai.

Vui lòng chấp thuận để 3CX liên hệ với bạn!
You are:

Lưu ý: Nhập tất cả các thông tin của bạn một cách chính xác. Bạn sẽ phải xác minh địa chỉ email của mình, sau đó bạn sẽ được cấp mã bản quyền hệ thống điện thoại VoIP miễn phí.

Để dùng thử miễn phí một năm, bạn phải sử dụng PBX. Nếu mỗi tháng bạn thực hiện ít hơn 5 cuộc gọi trên tổng đài PBX, 3CX có quyền tháo bỏ tổng đài PBX để tiết kiệm tài nguyên. Ưu đãi này chỉ áp dụng với khách hàng mới. Nếu bạn đã tải về 3CX trước đó và đã có mã bản quyền, bạn sẽ không đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ lưu trữ miễn phí một năm.