Tổng đài của bạn, theo cách của bạn: Tại cơ sở hoặc trên đám mây

3CX là tổng đài IP theo các chuẩn mở, dựa trên phần mềm. 3CX cung cấp phương thức Liên lạc hợp nhất hoàn chỉnh, có thể dùng ngay sau khi cài đặt.

3CX khiến cho việc cài đặt, quản lý và bảo trì tổng đài trở nên dễ dàng đến mức bạn có thể tự mình quản lý mà không tốn mấy công sức, cho dù là trên thiết bị, trên máy chủ hay trong tài khoản đám mây của bạn.

Tìm hiểu thêm
System telefoniczny

Ngoài việc giúp tiết kiệm khoản lớn chi phí,
doanh nghiệp bạn còn được hưởng các lợi ích sau:

3CX: Tương lai của công nghệ liên lạc hiển hiện ngay hôm nay

Tìm hiểu 3CX có thể đáp ứng nhu cầu liên lạc hàng ngày của bạn như thế nào. Từ nhận các cuộc gọi khi ở ngoài văn phòng, tăng năng suất của nhân viên cho tới các cuộc họp trực tiếp và hơn thế nữa.

Video này hiển thị cho bạn một số tính năng và lợi ích chính của 3CX và cho thấy việc sử dụng hệ thống này dễ đến mức nào.

Trusted by leading companies worldwide

3CX Customer Logos

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud