TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Take control of your Phone system: on-premise or in the cloud

Nắm quyền kiểm soát hệ thống điện thoại – đám mây/tại cơ sở

3CX là hệ thống điện thoại IP theo các chuẩn mở, dựa trên phần mềm. 3CX hoạt động với các Điện thoại IP thông dụng và các trung kế SIP, cho dù tại cơ sở hay trên đám mây.

Một giải pháp Liên lạc hợp nhất và hoàn chỉnh, bao gồm cả hội thảo web, sự hiện diện, phần mềm gọi điện, ứng dụng dành cho điện thoại thông minh, v.v – mà không phải mất phí và đau đầu với việc quản lý hệ thống điện thoại theo ‘kiểu cũ’ hoặc các giới hạn của tổng đài dùng chung trên đám mây.

Giá phải chăng, dễ cài đặt và quản lý

3CX hoàn toàn miễn phí cho tối đa 16 cuộc gọi dùng sim. Riêng đối với lượng cài đặt lớn hơn, 3CX được cung cấp với một mức giá hàng năm thấp. Bạn có toàn quyền lựa chọn vị trí cài đặt 3CX, các trung kết SIP hay điện thoại IP nào sẽ sử dụng – giúp bạn tiết kiệm hàng ngàn đô mỗi năm. Chỉ cần vài phút để thiết lập 3CX – trên đám mây bằng công cụ PBX Express của chúng tôi hoặc bằng trình hướng dẫn khi cài đặt tại cơ sở.

  • Chỉ cần cài đặt là sử dụng được với các Điện thoại IP, Cổng & Trung kế SIP
  • Không yêu cầu cấp phép đối với mỗi máy lẻ
  • Tiết kiệm hàng ngàn đô với lựa chọn dùng Trung kế SIP CỦA BẠN
  • Tải về PBX edition miễn phí cho tối đa 16 cuộc gọi dùng sim

Eliminate the costs by installing your phone system to a SIP Trunk Provider of your choice

Tại cơ sở – Trên thiết bị hoặc được ảo hóa

Bạn quyết định nơi sẽ chạy 3CX – chạy phần mềm này trên máy chủ hiện có bằng Hyper V hay VMware. Số lượng cài đặt nhỏ hơn có thể chạy trên một thiết bị tổng đài có chi phí thấp từ Intel NUC, Shuttle, Zotac Zbox & Gigabyte. Dễ dàng di chuyển tổng đài của bạn sang một máy chủ khác hoặc lên đám mây bằng tính năng sao lưu và khôi phục được tích hợp sẵn.

  • Ảo hóa với Vmware hoặc Hyper V
  • Dễ dàng tăng quy mô cài đặt

  • Chạy trên thiết bị tổng đài MiniPC có chi phí thấp

Trên đám mây – với Nhà cung cấp dịch vụ đám mây CỦA BẠN

Cho dù trên đám mây hay tại cơ sở – Bạn đều nắm quyền kiểm soát. Tự lưu trữ trên máy chủ ảo Linux tiêu chuẩn do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây phổ biến cung cấp. Trả phí hàng tháng thấp cho mỗi tổng đài thay vì giá tăng thêm cho mỗi máy lẻ và không cần ký các hợp đồng dài hạn. Hoặc thuê ngoài một đối tác lưu trữ 3CX được quản lý.

  • Tự lưu trữ trên Google, Amazon, Azure, OVH, v.v
  • Công cụ PBX express khởi chạy phiên bản 3CX của bạn chỉ trong vài phú

  • Dễ chuyển giữa các nhà cung cấp với sao lưu & khôi phục tích hợp

3CX is the best price performance option. The phone system allows you to create almost any configuration you need, starting from a simple interactive voice response and ending with a complex system with customised call flows.

Kaspars Bergs, Infrastructure Department Manager, 4Finance

Check out other 3CX Features

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud