Kiểm soát PBX của bạn
Tự lưu trữ bằng công nghệ điện toán đám mây hoặc Virtualize

Dễ dàng cài đặt & quản lý: Tại chỗ hoặc trên đám mây / PBX ảo

3CX tạo nên sự khác biệt nhờ quy trình cài đặt và quản lý dễ dàng. Quá trình thiết lập chỉ mất vài phút sau đó 3CX sẽ chạy trên thiết bị Windows hoặc Linux có sẵn và được ảo hóa trên Hyper-V hoặc VMware. Bạn cũng có thể ảo hóa PBX trên đám mây trên Google Cloud, OVH và nhiều dịch vụ khác. Với bàn điều khiển quản lý và trình hướng dẫn thiết lập hoạt động trên nền tảng web, quá trình chuẩn bị điện thoại IP, cổng, đường dây trung kế thoại chạy giao thức SIP và softphone chỉ mất vài phút.

Cắm và Chạy Cấu hình của Điện thoại, Cổng vào và SIP Trunk

Cắm Cổng vào hoặc Điện thoại IP vào mạng của bạn và 3CX sẽ tự động cấu hình chúng, giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian cấu hình và không mất thời gian tìm hiểu. Kết nối SIP trunk trong vòng vài phút với các mẫu cấu hình cài sẵn cho hầu hết các nhà cung cấp SIP trunk phổ biến, bao gồm hỗ trợ hoàn chỉnh từ 3CX.

 • Mẫu cấu hình dành cho Điện thoại IP, SIP TrunkCổng vào được hỗ trợ
 • Không cần tìm hiểu các cài đặt Điện thoại IP / Cổng vào hoặc SIP Trunk phức tạp
 • Hỗ trợ và tương tác được đảm bảo từ 3CX cho giải pháp hoàn chỉnh
 • Mẫu được tích hợp sẵn giúp cấu hình dễ dàng Nhà cung cấp dịch vụ VoIP / SIP Trunk
Linux Cloud PBX
 Linux Cloud PBX

Quản lý Điện thoại IP Dễ dàng trên Toàn bộ hệ thống

Với VOIP 3CX, bạn có thể quản lý Điện thoại IP của mình từ trong Bảng Điều khiển Quản lý 3CX. Triển khai các phần mềm điều khiển mới trên nhiều điện thoại bằng vài cú bấm chuột. Đảm bảo tương thích với Các điện thoại IP được hỗ trợ giúp bạn an tâm trong lúc cập nhật các điện thoại của mình. Máy khách 3CX dành cho điện thoại thông minh có thể dễ dàng được triển khai từ xa qua email, trong khi cập nhật phần mềm tự động, không cần gọi điện đến bộ phận hỗ trợ.

 • Nâng cấp các phần mềm điều khiển Điện thoại IP từ Bảng điều khiển quản lý 3CX
 • Mỗi phần mềm điều khiển Điện thoại IP mới đều được kiểm tra bởi 3CX để tránh các vấn đề về tương thích
 • Cung cấp lại, khởi động lại các điện thoại IP từ xa
 • Cấu hình các tùy chọn điện thoại IP nâng cao từ bảng điều khiển

Cài đặt trên Windows/Linux, được ảo hóa tại chỗ hoặc trên đám mây

3CX hoạt động dựa trên phần mềm và là hệ thống đa nền tảng. Cài đặt tại chỗ và tận dụng các máy chủ có sẵn bằng cách ảo hóa 3CX với Hyper V hoặc VMware. Cài đặt trên Mini PC có chi phí thấp. Dễ dàng triển khai trên đám mây trên Linux VPS bất kỳ từ Google Cloud, OVH và nhiều dịch vụ khác với các script cài đặt đám mây của chúng tôi. 3CX cho phép bạn kiểm soát PBX ở bất kỳ nơi nào bạn muốn cài đặt!

 • Có thể sử dụng cho Linux hoặc Windows
 • Ảo hóa để sao lưu dễ dàng và tránh thừa thãi
 • Hoặc cài đặt trên Mini PC có chi phí thấp
 • Triển khai cho Linux VPS bất kỳ từ các nhà cung cấp lưu trữ hàng đầu
Dễ dàng cài đặt & quản lý: Tại chỗ hoặc trên đám mây / PBX ảo
Felipe Garcia, Giám đốc bộ phận hạ tầng và dịch vụ khu vực châu Mỹ của Wilson Sporting Goods:
Wilson 3CX có tư duy đi trước thời đại và đã phát triển PBX hoạt động dựa trên phần mềm mạnh mẽ có chú ý đến ứng dụng hypervisor. Các giải pháp truyền thông của 3CX rất phù hợp với các tổ chức với mọi quy mô.