TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

WebRTC là gì?

WebRTC, còn được biết đến như là Giao tiếp Thời gian Thực trên nền Web là một dự án nguồn mở – được xúc tiến bởi Google, Mozilla và các hãng khác – cho phép Giao tiếp Thời gian Thực không cần phần bổ trợ thông qua các Javascript API. Công nghệ này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các ứng dụng từ trình duyệt đến trình duyệt đối với chức năng gọi thoại, video chat và chia sẻ tệp. Bộ giải mã được hỗ trợ cho WebRTC hiện tại là VP8. WebRTC sử dụng một máy chủ được gọi là Máy chủ Hội thảo Web kết hợp với một Máy chủ STUN cần thiết để cung cấp trang khởi động và đồng bộ hóa các kết nối giữa hai điểm cuối WebRTC.

WebRTC đang phát triển nhanh chóng và đặt ra cuộc cách mạng hóa các chuẩn giao tiếp.

“WebRTC là khả năng giao tiếp trực tiếp với một ai đó hoặc một cái gì đó như thể bạn đang ở ngay bên cạnh vậy. WebRTC lấp đầy khoảng trống tới hạn trong nền tảng web khi bạn có thể giao tiếp trong thời gian thực chỉ bằng việc tải một trang web,” Justin Uberti, Trưởng Bộ phận kỹ thuật về WebRTC, Google cho hay.

“WebRTC là một mặt trận mới trong cuộc chiến lâu dài đối với web mở và không bị gây trở ngại”, Brendan Eich – Giám đốc Công nghệ của Mozilla cho hay.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud