VP8 là gì?

VP8 (Định dạng Nén Video hoặc Thông số Nén Video) là một thông số dùng cho việc mã hóa và giải mã video độ phân giải cao ở dạng một tệp hoặc một chuỗi ký tự để phát hình. Bộ giải mã VP8– trái ngược với bộ giải mã h.264 – miễn phí do Google đã phát hành toàn bộ bằng sáng chế VP8 mà hãng sở hữu dưới dạng tiền bản quyền- giấy phép công cộng miễn phí.