TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Điện thoại VoIP là gì?

Điện thoại VoIP, còn được biết đến với tên gọi điện thoại SIP hay Phần mềm gọi, sử dụng công nghệ Truyền giọng nói qua giao thức Internet (VoIP) để thực hiện và chuyển cuộc gọi qua mạng IP, chẳng hạn như Internet. VoIP chuyển đổi âm thanh cuộc gọi chuẩn sang định dạng số có thể truyền qua Internet và cũng chuyển đổi các tín hiệu điện thoại số gọi gọi đến từ Internet sang âm thanh điện thoại chuẩn.

Điện thoại VoIP cho phép người dùng thực hiện cuộc gọi bằng VoIP đến bất kỳ phần mềm gọi, số di động hoặc cố định nào. Điện thoại VoIP có thể là một phần mềm gọi hoạt động trên phần mềm đơn giản hoặc một thiết bị phần cứng trông giống như chiếc điện thoại thông thường.

Các tính năng điện thoại VoIP

Một số tính năng thông dụng của điện thoại VoIP là: ID người gọi, đặt cuộc gọi chờ, chuyển cuộc gọi, giữ cuộc gọi, truy cập danh bạ và cấu hình nhiều tài khoản. Một số điện thoại VoIP cũng cho phép truyền video cùng với âm thanh trong khi gọi.

3CX đã phát triển điện thoại VoIP hoàn toàn miễn phí để sử dụng với Hệ thống điện thoại 3CX.

Xem thêm

Xem thêm về các loại điện thoại VoIP khác nhau.

 

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud