TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Định nghĩa VoIP

VoIP là từ viết tắt của Voice Over Internet Protocol (Truyền giọng nói qua giao thức Internet). Bản thân từ này mang ý nghĩa là truyền giọng nói qua Internet. Đây là công nghệ cung cấp các phiên đa phương tiện và truyền thông bằng giọng nói (như video) qua mạng giao thức Internet (IP).

Các nhà cung cấp dịch vụ VoIP ban đầu cung cấp các giải pháp dựa trên kiến trúc mạng điện thoại truyền thống trong khi các nhà cung cấp thế hệ thứ hai và thứ ba cung cấp các mạng được tích hợp chặt chẽ dành cho người dùng cá nhân, cung cấp cuộc gọi miễn phí hoặc được chuyển hoàn toàn từ kiến trúc mạng điện thoại truyền thống. Các giải pháp VoIP cho phép tương tác động giữa nhiều người dùng trên hai miền bất kỳ trên Internet khi người dùng muốn thực hiện cuộc gọi. Để thực hiện cuộc gọi qua VoIP, người dùng cần chương trình điện thoại sip hoạt động trên phần mềm HOẶC điện thoại VoIP hoạt động trên phần cứng. Có thể thực hiện cuộc gọi điện thoại đến bất kỳ nơi nào và đến bất kỳ ai: Đến cả số VoIP cũng như số điện thoại PSTN.

Các doanh nghiệp lựa chọn sử dụng hệ thống VoIP thay vì hệ thống điện thoại có dây truyền thống trải nghiệm được nhiều lợi ích như giảm chi phí điện thoại hàng tháng, tăng tính linh hoạt và năng suất so với doanh nghiệp khác. Trong năm 2008, 80% đường dây PBX mới được lắp đặt là VoIP.

Các giải pháp VoIP hướng đến các doanh nghiệp cũng có các tính năng Truyền thông hợp nhất bao gồm hội nghị web, trạng thái hiện diện, fax và thư thoại đến email, chat tức thời và nhiều hơn nữa cũng như máy khách điện thoại thông minh để nhân viên của họ có thể mang theo bên mình số máy nhánh văn phòng dù họ đi bất kỳ đâu. Máy khách điện thoại thông minh cũng sử dụng VoIP để thực hiện và nhận cuộc gọi từ điện thoại di động của người dùng giống như họ đang sử dụng số máy nhánh văn phòng.

Xem thêm

Các loại điện thoại VoIP / điện thoại SIP

Cổng nối VoIP là gì và chúng được sử dụng như thế nào

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud