TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Điện thoại SIP là gì?

Điện thoại SIP giống như Điện thoại VoIP hoặc điện thoại mềm. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP(giao thức truyền giọng nói qua Internet).

Có hai loại điện thoại SIP. Loại thứ nhất là điện thoại SIP chạy trên phần cứng giống như điện thoại để bàn nhưng có thể nhận và thực hiện các cuộc gọi qua internet thay vì hệ thống PSTN truyền thống.

Điện thoại SIP cũng có thể chạy trên phần mềm. Các tùy chọn này cho phép mọi máy tính được sử dụng như điện thoại qua tai nghe có micrô và/hoặc card âm thanh. Ngoài ra, cần phải kết nối băng thông rộng và kết nối với nhà cung cấp VOIP hoặc máy chủ SIP.

Hệ thống điện thoại 3CX nền Windows có thể được sử dụng với Điện thoại SIP chạy phần cứng thông dụng nhất. Nó cũng tương thích với Điện thoại SIP chạy phần mềm hoàn toàn MIỄN PHÍ vốn hoạt động như một Ứng dụng VoIP cho hệ thống điện thoại 3CX.

Tham khảo thêm về điện thoại VoIP / 3CX SIP.

Tham khảo thêm về các loại điện thoại VOIP / SIP khác.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud