TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

PBX được Lưu trữ là gì?

PBX được Lưu trữ là một tổng đài nhánh riêng (private branch exchange, hay PBX) được cung cấp dưới dạng dịch vụ được lưu trữ. Nó còn được biết đến như là một PBX Ảo và những ưu điểm mà các công ty sử dụng nó có được là loại bỏ được chi phí lắp đặt, vận hành và bảo trì VoIP PBX của họ vì nhà cung cấp dịch vụ VoIP của họ lưu trữ PBX cho họ.

Một PBX được Lưu trữ vẫn cho phép các công ty sử dụng và tận dụng tối đa tập hợp tính năng của hệ thống điện thoại, chẳng hạn như thư thoại, gửi nhận fax, lời chào tự động, hội nghị, v.v.

Các công ty cung cấp PBX được Lưu trữ dưới dạng dịch vụ cho khách hàng của mình xử lý định tuyến hoặc chuyển cuộc gọi cũng như tất cả các bảo trì liên quan đến dịch vụ PBX được lưu trữ.

Có ba cách làm việc của PBX được lưu trữ: qua Mạng Điện thoại Chuyển mạch Công cộng (Public Switched Telephone Network, hay PSTN), qua Internet (IP PBX được lưu trữ thông qua Điện thoại Internet hoặc Thoại Qua IP, VoIP) hoặc kết hợp hai cách trên.

Những lợi ích chính của Giải pháp PBX được Lưu trữ

  • Tiết kiệm chi phí Ban đầu và Liên tục – không cần đầu tư lớn trước khi lắp đặt hệ thống điện thoại của bạn và cả chi phí bảo trì hệ thống điện thoại cũng thấp hơn nhiều vì bạn không cần phải thuê nhân viên nội bộ để vận hành và bảo trì PBX.
  • Loại bỏ ranh giới văn phòng – nhân viên có thể làm việc từ bất kỳ nơi nào cùng với hệ thống điện thoại văn phòng ảo. Lý tưởng cho những người làm việc ở nhà và nhân viên kinh doanh phải di chuyển liên tục.
  • Thúc đẩy hình ảnh công ty – bằng cách sử dụng một hệ thống điện thoại được lưu trữ, các doanh nghiệp nhỏ vẫn có thể thể hiện ấn tượng về một tổ chức lớn bằng hệ thống điện thoại chuyên nghiệp.
  • Khả năng mở rộng – với hệ thống điện thoại ảo, các doanh nghiệp có thể thêm vào hoặc gỡ bỏ các đường dây và máy lẻ khi chúng tăng lên.
  • Dễ dàng sử dụng – vì PBX ảo không đòi hỏi phải quản lý người dùng cuối, nó dễ dàng sử dụng hơn hệ thống điện thoại truyền thống.

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud