TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

FOIP (Fax over IP) là gì – Fax qua IP?

FAX-over-T38

FOIP là từ viết tắt của Fax over IP (Fax qua IP) và là quá trình gửi và nhận fax thông qua mạng VOIP. Fax qua IP làm việc với T38 và đòi hỏi phải có một gateway VOIP làm việc được với T38 và một máy fax, thẻ điều khiển fax hoặc phần mềm fax tương thích với T38.

Các máy fax hiện đại đa tính năng đều hỗ trợ T38.

Các phần mềm fax server có thể nói chuyện với T38 thì có thể gửi và nhận fax trực tiếp qua gateway VOIP và do đó không cần phải có thêm phần cứng fax. Hiện tại, hầu hết các máy fax server đều yêu cầu sử dụng trình điều khiển EICON SoftIP hoặc Cantata FOIP với giấy phép sử dụng riêng biệt để gửi và nhận fax mà không cần phần cứng fax.

Liên kết:
T38 là gì?
Fax hoạt động như thế nào trong môi trường VOIP?

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud