TryLearn More

Use SIP trunks, WebRTC & Apps

Slash your Phone Bill by 80%

Free advanced Unified Communications features

Công nghệ truyền thông hợp nhất dễ ứng dụng

Trạng thái hiện diện, fax & thư thoại đến email, hội thảo web và tin nhắn nhanh giờ đây thật dễ dàng với 3CX.

Với máy khách softphone và điện thoại thông minh của 3CX, người dùng tự động có quyền truy cập vào các tính năng truyền thông hợp nhất nâng cao mà không cần phải tìm hiểu thêm về phần mềm riêng biệt. Các tính năng này thường được nhà cung cấp PBX khác tính phụ phí.

Thấy Sự hiện diện của Đồng nghiệp

Khả năng xem trạng thái của những đồng nghiệp khác (“Sự hiện diện”) là một tính năng tiết kiệm thời gian tuyệt vời giúp tránh chuyển cuộc gọi không cần thiết hoặc gắn thẻ thư thoại và giúp quản lý và làm việc với nhân viên ở xa dễ dàng hơn bao giờ. Cần chút thời gian yên tĩnh để hoàn thành dự án? Tùy chỉnh trạng thái của bạn và ngăn chặn bất kỳ sự quấy rầy phiền nhiễu nào.

  • Loại bỏ gắn các thẻ thư thoại tốn kém
  • Tránh chuyển các cuộc gọi không cần thiết gây phiền nhiễu các khách hàng
  • Xem được từ tất cả các phần mềm khách 3CX: Mac, Windows, iOS & Android

Unified communications features - Presence
Unified Communications

Phân bố Fax & Thư thoại đến Hộp thư đến

Các bản fax đến được chuyển đổi sang dạng PDF và chuyển tiếp đến người dùng qua e-mail, mà không cần yêu cầu bất kỳ phần mềm máy chủ fax nào. Tương tự, các thư thoại được chuyển đổi thành các tệp âm thanh và chuyển tiếp qua e-mail.

  • Chuyển tiếp các thư thoại đến hộp thư
  • Nghe các thư thoại mà không cần gọi đến
  • Các bản fax được nhận dưới dạng tệp PDF trong email của bạn

Nhắn tin Tức thì / Chat văn bản

Cho phép các nhân viên liên lạc với nhau bằng chat văn bản, mà không cần phụ thuộc vào các hệ thống nhắn tin internet của bên cung cấp thứ ba. Người dùng 3CX có thể gửi và nhận các tin nhắn văn bản qua các phần mềm khách Windows, Mac, iOS và Android 3CX từ bất kỳ nơi nào.

  • Không cần các hệ thống nhắn tin của bên cung cấp thứ ba
  • Gửi các tin nhắn văn bản, các liên kết và nhiều hơn thế mà không tốn thêm chi phí
  • Có thể thực hiện trên Mac, Windows, iOS và Android
Communicate Instantly with your colleagues via the integrated Chat feature

Check out other 3CX Features

Dùng 3CX Miễn Phí Trong Hôm Nay

TảI xuống tạI chỗ hoặc là dùng thử trên cloud